President Alar Karis külastas 1.12.2022 Biotatec OÜ tootmisüksust, mis koostöös Taasterahastu OÜ-ga sai rakendusuuringute programmist 1,94 miljonit eurot eesmärgiga viia e-romust väärismetallide nanofraktsioonide tootmise tehnoloogia turuvalmiduse tasemele.
President toob oma FB postituses välja, et nõudlus haruldaste muldmetallide järele rohepöörde käigus ainult kasvab, kuid maardlates on nende varud ammendumas. Kasutusel olevate meetoditega metallide eraldamine jäätmetest on väga energiamahukas ja kulukas, seetõttu tuleb leida uusi lahendusi. Ja Tartus teadlased sellega tegelevadki, nad biokaevandavad haruldasi muldmetalle. Tuleb välja, et erinevad tööstus-ja elektroonikajäätmed võivad osutuda väga väärtuslikeks, sest kriitiliste toormete järele vajadus kasvab pidevalt. Kui varem kasutati baktereid õlle, leiva ja jogurti tegemiseks, siis nüüd pannakse nad alumiiniumi tootmise jäägist ehk punasest mudast või e-romust vajalikke metalle kaevandama. Sellesse reaktorisse siin piltidel lisatakse näiteks e-romu pulber, vesi ja bakterid ning seejärel käivitub bioleostamise protsess, mis võib kesta mõnest tunnist mõne päevani. Bioleotamine on kõrge efektiivsusega. Protsessi hinda aitab odavamaks teha see, et bakterite söödaks saab kasutada põllumajandusjääke, näiteks maisi või tärklise tootmise jääke. Tartus tegutseva BiotaTeci plaan on EL rahastuse abil kasvada suuremaks ja rajada Eestisse päikesepatareidel töötav tehnoloogia arendamise keskus.
Tekst president Alar Karise FB postitusest 1.12.2022
Biotatec OÜ ja Taasterahastu OÜ koostöös valminud projektiga tõsteti rakendusuuringute programmist 1.94 milj eurot.