26 05, 2021

Taasterahastu

Taaste- ja vastupidavusrahastu eesmärk on toetada investeeringuid ning reforme, mis on hädavajalikud Euroopa Liidu majanduse taastumiseks, rohe- ja digiülemineku toetamiseks ning liikmesriikide majanduse ja sotsiaalse vastupidavuse suurendamiseks.

26 05, 2021

Struktuurifondid

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, rahvakeeli ka struktuurifond, struktuuritoetus, eurotoetus, aitavad arendada liikmesriikide majandust ja sellega vähendada arenguerinevusi Euroopa piirkondade vahel.

Go to Top