Taaste- ja vastupidavusrahastu eesmärk on toetada investeeringuid ning reforme, mis on hädavajalikud Euroopa Liidu majanduse taastumiseks, rohe- ja digiülemineku toetamiseks ning liikmesriikide majanduse ja sotsiaalse vastupidavuse suurendamiseks. Selle raamides Eestile eraldatav toetusmaht jääb vahemikku 880 milj – 1.1 miljardit eurot. Tavapäraselt on ettevõtlustoetuste eesmärkide ja mahtude aluseks olnud poliitiline kokkulepe struktuurifondide jaotamise osas. Seekordne periood on aga täiesti eriline nii mahult kui sisult. Mahult seeläbi, et COVID-19 kriisist väljumise toetamiseks lisandub nn tavapärasele veel ligikaudu miljard eurot. Sisult seeläbi, et need vahendid suunatakse investeeringuteks turbokiirusel – mustas kastis on otsused juba tehtud, ettevõtlustoetuste määruste eelnõud avalikustatakse suvisel puhkuste perioodil ning toetusmeetmed ja investeeringud käivitatakse septembris. Selle aasta septembris. Kolme kuu pärast. Lisaks käivitatakse samal ajal ka kõik teised ettevõtlustoetused – 2021 – 2027 Struktuurivahendite Fond, Õiglase Ülemineku Fond, REACT-EU ning 1% SKP suunamine ettevõtetes vajalikuks teadus-arendustööks. Nendes erinevates fondides on otseselt ettevõtetele plaanitud kokku 768 milj eurot.

Rohkem infot hetkel vt www.rrf.ee kuid hoiame teid jooksvalt kursis ning lisame siia kõik asjalikud viited asap.