Roheaudit on ettevõtte rohevõimekuse kaardistamine eesmärgiga saada tootmisettevõtja ärimudeli toetus.

Koostatakse teekaart, millega antakse hinnang organisatsiooni rohevõimekusele, mõtestatakse äritegevuse ringsus ning osundatakse kitsaskohtadele, võimalikele lahendustele, ajahorisondile, lahenduste hinnangulistele maksumustele ja mõjule majandustulemustele. Seatakse 2 aasta arendusprioriteedid, mida ettevõte võib asuda ellu rakendama tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetuse abil.

Oleme toetusmeetme ettevõtteväline nõustaja!