Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, rahvakeeli ka struktuurifond, struktuuritoetus, eurotoetus, aitavad arendada liikmesriikide majandust ja sellega vähendada arenguerinevusi Euroopa piirkondade vahel. Eelarveperiood on seotud Euroopa Liidu eelarvega, mis tähendab, et toetuste periood on jaotunud 7-aastasteks tsükliteks. Hetkel oleme sisenenud 2021-2027.a. eelarveperioodi.

Toetuse jagamine on korraldatud rakenduskavade alusel. Erinevalt varasemast, on Eestis sellel perioodil üks rakenduskava. Selle prioriteetsete suundade elluviimise ning konkreetsete meetmete ehk toetusskeemide väljatöötamise eest vastutavad rakendusasutused (nt EAS, KIK, Kredex). Rakendusüksused on otseseks kontaktiks toetuse saajale, viivad läbi taotlusvoore, teevad toetuse andmise otsuseid ning teostavad toetuse saajate üle järelevalvet.

Taotlemise aluseks on alati konkreetne toetuse taotlus, mida rakendusüksus reeglite kohaselt menetleb. Pärast positiivset rahastusotsust saame rääkida toetuse saajast, kelle tegevusele kaasnevad toetuse kasutamisega ka konkreetsed nõuded ja reeglid. Näiteks projekti elluviimise jooksul tuleb tagada vajalik aruandlus ning võimaldada rakendusüksusel teostada kontrolli.

Rohkem infot hetkel vt https://vana.struktuurifondid.ee/et/sf_yldiselt kuid hoiame teid jooksvalt kursis ning lisame siia kõik asjalikud viited asap.